Siamad Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited şirketi bir madencilik kuruluşu olup, 2003 yılında Ankara'da kurulmuştur. Şirketin ana misyonu; tarımda kullanılan madenlerin, hammadde veya ürün olarak, tarımın hizmetine sunulmasıdır (gübre, organik toprak kondisyonlayıcısı veya katkı maddeleri olarak). Bu madenlerin neler olduğunun tespiti, Ülkemiz topraklarında aranıp bulunması, üretilmesi, ürün haline getirilmesi ve pazarlanması uzun vadeli hedeflenen amaçtır. 

Şirketimiz, şu anda, ağırlıklı olarak 
LEONARDİT MADENİNİN üretimini (madenciliğini), işlenmesini ve pazarlanmasını yapmaktadır. Ülkemiz topraklarından çıkartılan bu leonardit madeni yüksek hümik asit oranına ve yüksek çözünürlüğe sahip olup pH değeri oldukça düşüktür. Ürettiğimiz leonardit Dünya'da üretilen leonardit madenlerinin en iyilerinden birisidir.