MADENCİLİĞİMİZ

 

Firmamızca yapılan madencilik çalışmalarını şu şekilde özetleyebiliriz; leonardit madeninin aranıp bulunması, yasal işlemlerin bitirilmesi, yol ve enerji gibi altyapıların tamamlanması, şantiyenin kurulması, damarın üzerindeki üst örtünün hafriyatı (dekepaj), leonarditin kazılıp çuvallara doldurulması, dolan çuvalların kamyona yüklenip Ankara’ya gönderilmesi, Ankara – OSTİM’deki işyerimizde leonarditin kurutulması, kırılması, elenmesi ve torbalara doldurulup satışa hazır hale getirilmesi ve madendeki kazı bölgesinde çevre düzenlemesi.

Leonardit madenlerinin hemen hemen hepsi linyit damarlarının jeolojik ve tektonik hareketlere çok fazla maruz kaldığı bölgelerinde oluşmuşlardır. Bu nedenle, leonardit damarları jeolojik olarak aşırı ölçüde düzensizdirler ve deforme olmuş durumdadırlar. Damarın bir ya da birkaç metrelik bir uzanımda bile kırılmalar, kıvrılmalar, bükülmeler, eğim veya kalınlığın büyük ölçüde değişmesi gibi normal olmayan unsurlara sıkça rastlanılmaktadır. Damarların bu durumu da leonarditin madenciliğini (aranıp bulunmasını, üstündeki tabakaların hafriyatını, kazılmasını, kazılan madenin ocaktan çıkartılmasını vb.) çok zor ve çok masraflı bir hale getirmektedir.

Her şeyden önce, leonardit damarları ender olarak ve küçük küçük rezervler halinde oluştuğu için çok zor bulunabilmektedir. Bulunan leonardit damarlarının kazılmasında ise kepçe gibi iş makinaları kullanılamamaktadır. Sürekli incelip kalınlaşan, eğimi değişen, kırılan, kıvrılan ve bükülen bir damardan cevherin temiz olarak kazılıp alınabilmesi ancak insan gücü ile ve titiz bir çalışma ile mümkün olabilmektedir. Damarın kazılmasında ve kazılan leonarditin çuvallara doldurulmasında kazma ve küreğin yanı sıra küçük madenci çekiçleri, keserler ve küçük ateş kürekleri gibi titiz çalışmaya uygun çok farklı el aletleri kullanılmak zorunda kalınmaktadır.

Bir linyit kömürü damarından kömürün kepçe ile kazılıp bir kamyonun doldurulması 10 dakika ile 20 dakika arasında yapılabilmektedir. Bir leonardit damarından ise; yukarda anlatılan şekilde bir çalışma ile (leonarditin kazılması, çuvallara doldurulması ve doldurulan çuvalların kamyona yüklenilmesi) aynı kamyonun doldurulması günde 10 işçi çalıştırılarak ortalama 3 günde yapılabilmektedir. Bu basit karşılaştırma bile leonarditin madenciliğinin ne kadar zor ve zahmetli olduğunu göstermektedir.

Leonardit damarının üstündeki tabakaların hafriyatı (dekepaj) damarın yakınlarına kadar iş makineleri (kepçe vb) ile yapılırken, leonardit damarına yaklaşınca (diğer kayaçların karışmasını ve kirlenmeyi önlemek için) hafriyat yine insan gücü ile yapılmaktadır. Leonardit damarının içerisindeki kalınlığı 1 cm’den fazla olan bütün kil, marn gibi ince bantlar kazı sırasında ayrıca kazıp atılarak çuvallara doldurulan leonardite karıştırılmamaktadır. Temiz ve yüksek kalitede keonardit üretebilmek ancak bu şekildeki bir titiz çalışma ile mümkün olabilmektedir.