LEONARDİT: HÜMİK ASİTLERİN HAMMADDESİ

siamad leonardit

Sıvı potastyum humat (piyasalarda hümik asit olarak bilinir) imatlatcılarına ve diğer imalatçı veya üreticilere hümik asitler hammaddesi olarak hazırlanıp satılmaktadır. Doğal leonardit madeninin ayıklanması, kurutulması, kırılması, elenmesi ve öğütülmesi işlemleri sonucu elde edilmiştir ve içerisinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Kurutma işlemi doğal ortamda, yere serilerek, yapılmaktadır ve leonardit madenimiz hazırlanması aşamalarında hiçbir kimyasal ve ısıl işlemden geçirilmemektedir. Hazırlanan leonarditin tane boyutu 0-1 mm. arasında olup %90’ı 0,5 mm.’den daha küçüktür. Böylece, leonardit reaktörde çok daha kolay erimektedir ve reaktör verimi artmaktadır. Hayvan yemi, kaplama gübre veya hümik asit katkılı diğer gübre çeşitlerini imal edenler de leonarditi bu biçimde kullanmayı tercih etmektedirler.  20 kg.’lık lamineli poliüretan torbalar içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

Alkali ortamlarda çok hızlı ve kolay eriyen leonarditimizin özellikleri:
 

  • Hümik asit oranı: %85,5 (tüm analiz sonuçlarının  ortalaması)

  • pH: 3,53 (tüm analiz sonuçlarının  ortalaması)

  • Yoğunluk: 0,80 gr/cm3 (ortalama)

  • Sertlik derecesi: 1 (ortalama)

  • Rengi: Siyah/koyu kahverengi

  • Görünüşü: Parlak, camsı ve yumuşak.


Analiz raporlarından da görülebileceği gibi, sattığımız leonardit madeninin içerisindeki ağır metallerin oranları Tarım Bakanlığınca izin verilen sınırları hiçbir şekilde geçmemektedir. Çok temizdir, içerisinde bitki ve toprak artıkları yoktur.

Sattığımız leonardit Yurt içinden üretilmektedir ve madenciliği (aranıp bulunması ve üretilmesi) Firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Madenden getirilen leonarditin Ankara'da kırılıp öğütülmesi aşamasında doldurulan her torbadan bir avuç kadar numune alınır ve alınan bu numuneler günlük olarak analiz edilir. Kuru bazda hümik asit oranı %82'nin altına düşen ürünler hiçbir şekilde piyasaya sunulmaz. Bu kalite kontrolü yöntemi ile satışa sunduğumuz leonarditte istenilen yüksek ve standart kalite sağlanabilmektedir.

Sıvı potasyum humat (Hümik asit çözeltisi) imalatı esnasında reaktörün içine ne miktarda leonardit konulacağı önemli bir konudur. Bu miktar; leonarditin özelliğine, reaktörün özelliğine ve proses yöntemine bağlı olarak değişir. 

Reaktöre atılan leonarditten elde edilebilecek net hümik asit oranını belirleyen üç önemli faktör vardır. Bunlar; Leonarditin nem oranı, leonarditin hümik asit oranı ve reaktörün verimidir. Aynı leonardit kullanılsa bile, her firmanın reaktörü, dolayısıyla imalat şartları ve reaktör verimi diğerlerinden faklı olduğu için, eriyip hümik aside dönüşen oranları birbirinden az çok farklı olacaktır. Bununla birlikte, konuyla ilgili olarak Firmamızca hazırlanan örnek teorik hesaplamalar ve deneysel çalışmalar arzu eden imalatçılara, hesaplamalarında yardımcı olunması amacıya, gönderilecektir.

Sıvı potasyum humat imalatçılarının dışında, leonarditi hammadde veya girdi olarak kullanan (tarım ve tarım dışı) tüm sektörlere de bu leonarditin satışı yapılmaktadır